atcars.pl

motoryzacja, transport, logistyka

dowód rejestracyjny oznaczenia
Mężczyzna

Dowód rejestracyjny oznaczenia. Sprawdź ich wyjaśnienie

Dowód rejestracyjny jest dla każdego kierowcy bardzo ważnym dokumentem. Posiadanie dowodu rejestracyjnego świadczy o tym, że pojazd jest dopuszczony do ruchu. Jednak to nie jedyna funkcja, którą posiada ten dokument. Na kilkunastu polach znajdziemy bardzo wiele przydatnych danych. Co trzeba wiedzieć o dowodzie rejestracyjnym? W tym artykule zamieszczamy krótki przewodnik na temat tego dokumentu.

Kiedy otrzymujemy dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny to dokument, o który trzeba wnioskować w momencie zakupu samochodu. W tym dokumencie widnieją szczegółowe dane na temat właściciela pojazdu. Nie można więc użytkować dowodu rejestracyjnego otrzymanego od poprzedniego właściciela. Jakie dokumenty trzeba złożyć podczas wnioskowania o wydanie dowodu rejestracyjnego? Zestaw składa się z kilku pozycji. Zaliczymy do nich stary dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, potwierdzenie zawarcia polisy OC oraz zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym. Do tego zestawu należy dołączyć wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za dokument. Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego w 2022 roku wynosi 54 złote. Niestety, nie są to jedyne opłaty, które dotyczą nabywcy nowego samochodu. Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych wynosi 80 złotych. Do niezbędnego zestawu musimy doliczyć nalepkę kontrolną, której koszt wynosi obecnie 18,50 złotych.

Kiedy jeszcze należy złożyć wniosek o dowód rejestracyjny?

Zakup nowego samochodu to nie jedyny powód złożenia wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego. Taki wniosek należy również złożyć w momencie utraty lub zniszczenia dokumentu. Kolejnym powodem może być też zmiana danych w dokumencie. Dowód rejestracyjny zawiera wpisy dotyczące terminu ważności badań technicznych. Wymiana dowodu jest również obligatoryjna w przypadku braku miejsca na wpisywanie nowych informacji o badaniach. We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach na szczęście nie trzeba ponosić kosztów tablicy rejestracyjnej oraz nalepki kontrolnej. Jest wiele powodów, w których należy złożyć wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego. Nie ma jednak obowiązku posiadania tego dokumentu podczas jazdy.

Jak wygląda dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny jest to dokument dostępny w formie papierowej i elektronicznej. Forma papierowa ma sześć składanych stron. Postać elektroniczna dokumentu to część aplikacji mObywatel. Jakie dowód rejestracyjny oznaczenia posiada? Pod literą A widnieje aktualny numer rejestracyjny pojazdu. Obok litery B znajdziemy pierwszą datę rejestracji pojazdu. Sekcja C zawiera dane o posiadaczu dokumentu i właścicielu pojazdu. W sekcji D znajdziemy dane o samochodzie. Tutaj są informacje o jego marce, modelu i typie. Sekcja E prezentuje numer VIN pojazdu. W sekcji F dostępne są informacje o dopuszczalnej masie pojazdu a w sekcji G o masie własnej pojazdu. Litera H oznacza okres ważności dokumentu. Litera I to informacja o dacie wydania dowodu. Litera J to kategoria pojazdu. K to opcjonalna informacja o numerze świadectwa homologacji typu pojazdu. Pod literą L znajdziemy informację o liczbie osi pojazdu. Co jeszcze znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym? Pod literą O widnieją informacje dotyczące maksymalnej masy całkowitej przyczepy. Sekcja oznaczona literą P informuje pojemności i mocy silnika oraz rodzaju używanego paliwa. Litera S zawiera informacje o liczbie miejsc siedzących i stojących w pojeździe.