atcars.pl

motoryzacja, transport, logistyka

oplata skarbowa za kupno auta
Motoryzacja

Opłata skarbowa za kupno auta

Oplata skarbowa za kupno auta, wynika z przepisów ustawy dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto wiedzieć ile ona wynosi i w jakim terminie należy ją uiścić.

Czym jest opłata skarbowa za kupno auta?

Jest to rodzaj podatku od czynności cywilnoprawnych, który dotyczy umów sprzedaży oraz darowizny. Obowiązek podatkowy z tytułu kupna auta wynika z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W roku 2022 taka opłata wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu. Bardzo ważne jest to, że podatek ten należy uiścić w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Kupujący samochód jest zobowiązany do opłacenia podatku PCC, jednakże jest kilka sytuacji, w których nie trzeba ponosić kosztów z nimi związanych.

Podatek PCC płacony jest wtedy, gdy auto kupowane jest od podmiotów niebędących podatnikami VAT. Mając to na uwadze, można wprost stwierdzić, że podatek ten płaci się tylko wtedy gdy auto kupowane jest od osoby fizycznej. Obliczanie wysokości podatku jest bardzo proste. Zakłada się, że wynosi on 2% wartości rynkowej auta. Toteż ważne jest sprawdzenie ceny pojazdów tej samej klasy. Najważniejsza jest marka, typ, model oraz rok produkcji. Należy wziąć pod uwagę ceny z dnia kupna auta oraz oczywiście miejscowości, w której doszło do transakcji.

Podatek należy uiścić w terminie, ponieważ przekraczając go, można być narażonym na poniesienie kary z tytułu wykroczenia skarbowego.
Warto zaznaczyć, że wtedy gdy sami przyznamy się do błędu, to unikniemy w ten sposób kary. Wtedy należy złożyć specjalne oświadczenie zwane czynnym żalem. W którym to trzeba wyznać nasze winy oraz zobowiązać się do zapłaty podatku wraz z odsetkami.
Jeśli jednak zostanie się przyłapanym, na tym, że podatek nie został uiszczony przez pracowników skarbówki, to można spodziewać się, tego, że trzeba będzie ponieść karę. Kara ta wyliczana jest według wzoru i może wynosić maksymalnie dwudziestokrotność. Obowiązek zapłaty podatku przedawnia się po upływie 5 lat od kupna auta.

Konieczność wniesienia opłaty – kto jest zwolniony?

Warto zaznaczyć, że nie ma konieczności opłacania tego podatku, kiedy zakupu dokonamy na fakturę. Kolejnym wyłączeniem jest kupno auta, które według cen rynkowych nie kosztuje więcej niż 1000zł, a także pojazdów zakupionych za granicą. Ostatni przykład jest oczywistością, ponieważ podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy tylko umów sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ponadto tego podatku nie płaci się również wtedy, gdy kupuje się samochód świeżo wyprodukowany, kupowany w salonie. W przypadku takiego zakupu naliczany jest podatek VAT, który wlicza się w koszt zakupu nowego auta.

Z płacenia podatku od kupna auta są zwolnione również osoby niepełnosprawne, które mogą wylegitymować się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Może to być również orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, jednakże tylko wtedy gdy schorzenie dotyczy narządów ruchu. Samochód kupiony przez osobę niepełnosprawną, będzie zwolniony z podatku tylko wtedy gdy będzie używany przez nią samą.