atcars.pl

motoryzacja, transport, logistyka

jak obliczyć spalanie paliwa
Motoryzacja

Jak obliczyć spalanie paliwa? – garść cennych porad

W związku ze stale rosnącymi cenami paliwa wielu kierowców zastanawia się nad tym, jak obliczyć oraz ograniczyć jego spalanie. Co ciekawe, poziom spalania danego pojazdu jest ważnym parametrem branym pod uwagę podczas wyboru i zakupu nowego lub używanego pojazdu. Poza tym, wiedza ta jest istotna dla osób, które na co dzień korzystają z pojazdów oraz pragną na bieżąco kontrolować swoje wydatki.

Dlaczego wiedza dotycząca tego, jak obliczyć spalanie paliwa jest tak pożądana?

Jak wspomniano powyżej, poziom spalania paliwa to ważny parametr, który brany jest pod uwagę podczas wyboru i zakupu nowego lub używanego pojazdu. Ilość spalanego przez pojazd paliwa przekłada się bowiem na koszty jego utrzymania oraz wpływa na decyzje podejmowane przez klientów.

W jaki sposób można sprawdzić poziom paliwa spalanego przez dany pojazd?

Producenci pojazdów publikują tego typu informacje w broszurach dotyczących konkretnych modeli. Informacje te są również dostępne na stronach internetowych producentów oraz dystrybutorów aut. Poza tym, tego typu dane są publikowane w raportach branżowych. Każdy właściciel nowoczesnego pojazdu może również sprawdzić poziom zużycia paliwa poprzez odczyt danych z komputera pokładowego.

W jaki sposób można samodzielnie wyliczyć poziom spalania paliwa przez dany pojazd?

Producenci i dystrybutorzy pojazdów podają zwykle uśrednione zużycie paliwa, które dotyczy warunków standaryzowanych. Spalanie danego pojazdu podczas jego codziennego użycia można określić poprzez samodzielne wyliczenia. W tym celu należy zatankować bak pojazdu do pełna oraz wyzerować licznik trasy. W starszych modelach pojazdów należy spisać stan licznika. Następnie należy przejechać określony odcinek trasy, na przykład 30 km oraz ponownie zatankować do pełna pojazd. Ilość tankowanego paliwa podczas drugiej wizyty na stacji benzynowej należy podzielić przez liczbę przejechanych kilometrów odczytanych na liczniku, a otrzymany wynik pomnożyć przez 100. W efekcie tych działań uzyskuje się wynik, który określa spalanie paliwa dotyczące danego pojazdu, które wyrażone jest w litrach na 100 km.

W jaki sposób można ograniczyć poziom paliwa spalanego przez dany pojazd?

Wpływ na poziom spalanego paliwa ma kilka czynników. Wśród nich wymienia się między innymi pojemność oraz moc silnika montowanego w danym pojeździe. W tym przypadku silniki o większej pojemności oraz mocy cechują się większym spalaniem oraz zapotrzebowaniem na paliwo. Na poziom spalania paliwa wpływ ma również ciśnienie w oponach danego pojazdu. Okazuje się bowiem, że niskie ciśnienie w oponach powoduje większe opory toczenia, które przekładają się na rosnące zapotrzebowanie na paliwo. Nie bez znaczenia jest również sposób jazdy, w tym tak zwana ekonomiczna jazda. Warto bowiem wiedzieć o tym, że zmiana biegów przy zbyt wysokich lub przy zbyt niskich biegach wpływa na wzrost spalania paliwa. Poza tym, zapotrzebowanie na paliwo rośnie podczas używania klimatyzacji. W tym wypadku warto pamiętać o tym, że włączanie klimatyzacji wpływa na obciążanie układu elektrycznego i napędowego w pojeździe oraz zwiększa zapotrzebowanie na paliwo. Kierowcy powinni również wiedzieć o tym, że na wzrost zapotrzebowania na paliwo wpływa również obciążenie pojazdu, które zależy od ilości osób i bagaży przewojowanych autem. Przyjmuje się, że każde dodatkowe 100 kg obciążenia pojazdu wpływa na zwiększenie spalania notowanego przez pojazd o około 0,6 litra paliwa na 100 km. Takie założenie dotyczy samochodu, który ważny około 1500 kg.